Algemene voorwaarden

De Fleurige Creatie – Workshops & Kinderfeestjes

Algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder feestje, offerte en overeenkomst tussen De Fleurige Creatie en hierna te noemen: “klant”
 • Nadat er contact is opgenomen, stuurt De Fleurige Creatie per e-mail een overeenkomst met alle afspraken met betrekking tot de activiteit.
 • Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW en tevens inclusief materialen en hapjes/drankjes.
 • Als de  klant  hiermee akkoord gaat en na betaling van de verschuldigde bedragen, staat de datum en activiteit vast. De Fleurige Creatie stuurt een bevestiging om de boeking definitief te maken.
 • De Fleurige Creatie is bevoegd  om de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 • Activiteiten kunnen tot 1 week voor de geplande datum worden gewijzigd. Daarna zijn de afspraken met betrekking tot de materialen, activiteit, locatie en aantal personen bindend.
 • Mocht De Fleurige Creatie of de klant op de afgesproken datum door overmacht verhinderd zijn, dan wordt er gekeken naar een andere datum.
 • Indien de klant verhinderd is en dit uiterlijk 14 dagen voor de afgesproken datum doorgeeft én een andere datum is niet mogelijk, vindt restitutie plaats. Echter, dan is De Fleurige Creatie wel gerechtigd € 7,50 administratiekosten in rekening te brengen.
 • Indien de klant de activiteit binnen 14 dagen voor de geplande activiteit annuleert, brengt De Fleurige Creatie 50% van het totale bedrag in rekening. Ook dan is De Fleurige Creatie gerechtigd € 7,50 administratiekosten in rekening te brengen.
 • Indien de klant de activiteit binnen 5 dagen voor de geplande activiteit annuleert, brengt De Fleurige Creatie 100% van het totale bedrag in rekening.
 • Medewerkers van De Fleurige Creatie zijn niet aansprakelijk voor materiële, persoonlijke of emotionele schade die is ontstaan door het bezoeken of inhuren van een workshop of kinderfeestje.
 • Betalingen dienen vooraf per overboeking te worden betaald op het banknummer van De Fleurige Creatie, zoals vermeld op de factuur.
 • Aan de aangegeven tijden voor een workshop of kinderfeestje kunnen geen rechten  worden verleend.
 • De persoonlijke gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door De Fleurige Creatie vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden welke nodig zijn om tot de uitvoering van een overeenkomst te komen.

Workshops bij De Fleurige Creatie

 • Het verdient aanbeveling om tijdens een workshop bij De Fleurige Creatie niet de beste kleding en schoenen aan te doen. De Fleurige Creatie is niet aansprakelijk voor schade en/of vlekken in de kleding of schoenen.
 • Voor een workshop bij De Fleurige Creatie geldt een minimum aantal deelnemers van 4 personen.
 • Bij een workshop wordt er van uitgegaan dat alle deelnemers dezelfde activiteit doen. Mocht hiervan afgeweken worden, geldt een opslag van € 2,50 per persoon met een maximum van 2 verschillende activiteiten.
 • Voor workshops op locatie van De Fleurige Creatie geldt een maximum aantal deelnemers van 10 personen.

Workshops op locatie

 • Workshops op locatie worden enkel gegeven bij grote groepen deelnemers. Minimum aantal is 15.
 • De klant zorgt zelf voor een geschikte locatie met voldoende werkruimte.
 • Bij grote groepen is het handig om een beamer met scherm ter beschikking te hebben voor het geven van uitleg over de activiteit. De klant zorgt voor deze beamer en scherm.
 • De klant is verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemers en spreekt deze ook aan  op wangedrag.
 • Als  de situatie onwerkbaar is voor de medewerkers van De Fleurige Creatie, hebben zij het recht om  eerder dan de afgesproken tijd te vertrekken.

Kinderfeestjes bij De Fleurige Creatie

 • Het verdient aanbeveling om de kinderen tijdens het feestje bij De Fleurige Creatie oude kleding en schoenen aan te doen. De Fleurige Creatie is niet aansprakelijk voor schade en/of vlekken in de kleding of schoenen.
 • Minimaal 1 ouder/begeleider wordt verwacht bij het feestje aanwezig te zijn. Er wordt van ze verwacht dat ze meehelpen met schorten vastmaken, aanreiken van materialen enz.
 • Er kunnen maximaal 2 ouders/ begeleiders bij  het feestje aanwezig zijn.
 • Ouders/begeleiders kunnen tegen meerprijs meedoen met de activiteit.