Algemene voorwaarden

De Fleurige Creatie – Workshops & Kinderfeestjes

Algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder feestje, offerte en overeenkomst tussen De Fleurige Creatie en hierna te noemen: “klant”
 • Nadat het reserveringsformulier is ingevuld en vestuurd naar de Fleurige Creatie, stuurt De Fleurige Creatie per e-mail de bijbehorende factuur met daarin alle afspraken met betrekking tot de activiteit.
 • Alle prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW (incl. gebruik gereedschap/materiaal, gebruik ruimte, creatieve begeleiding, ranja, cadeautje voor de jarige)
 • Als de klant hiermee akkoord gaat en na betaling van de verschuldigde bedragen, staat de datum en activiteit pas daadwerkelijk vast. Na betaling van de factuur wordt een automatisch gegenereerd bericht vanuit De Fleurige Creatie gestuurd dat de betaling is ontvangen.
 • Activiteiten kunnen tot 2 weken voor de geplande datum worden gewijzigd. Daarna zijn de afspraken met betrekking tot de materialen, activiteit, locatie en aantal personen bindend.
 • Betalingen dienen vooraf per overboeking (2 weken voor de datum van het feestje) te worden betaald op het banknummer van De Fleurige Creatie, zoals vermeld op de factuur.
 • De Fleurige Creatie is bevoegd  om de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
 • Mocht De Fleurige Creatie of de klant op de afgesproken datum door overmacht verhinderd zijn, dan wordt er gekeken naar een andere datum.
 • Medewerkers van De Fleurige Creatie zijn niet aansprakelijk voor materiële, persoonlijke of emotionele schade die is ontstaan door het bezoeken of inhuren van een workshop of kinderfeestje.
 • Aan de aangegeven tijden voor een workshop of kinderfeestje kunnen geen rechten worden verleend.
 • De persoonlijke gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door De Fleurige Creatie vertrouwelijk behandeld en worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden welke nodig zijn om tot de uitvoering van een overeenkomst te komen.

Workshops bij De Fleurige Creatie

 • Het verdient aanbeveling om tijdens een workshop bij De Fleurige Creatie niet de beste kleding en schoenen aan te doen. De Fleurige Creatie is niet aansprakelijk voor schade en/of vlekken in de kleding of schoenen.
 • Voor een workshop bij De Fleurige Creatie geldt een minimum aantal deelnemers van 4 personen.
 • Bij een workshop wordt er van uitgegaan dat alle deelnemers dezelfde activiteit doen. Alleen in  onderling overleg is een mix van workshops/activiteiten ook mogelijk.
 • Voor workshops op locatie van De Fleurige Creatie geldt een maximum aantal deelnemers van 10 personen.

Workshops op locatie

 • Workshops op locatie worden enkel gegeven bij grote groepen deelnemers (10+ deelnemers) of de mogelijkheid bestaat om de workshop op locatie bij Vakantiehuizen Versantvoort in Handel te verzorgen.
 • De klant zorgt zelf voor een geschikte locatie met voldoende werkruimte, of de mogelijkheid bestaat om de workshop op locatie bij Vakantiehuizen Versantvoort in Handel te laten verzorgen.
 • De klant is verantwoordelijk voor het gedrag van de deelnemers en spreekt deze ook aan op wangedrag.
 • Als de situatie onwerkbaar is voor de medewerkers van De Fleurige Creatie, hebben zij het recht om  eerder dan de afgesproken tijd te vertrekken.

Kinderfeestjes bij De Fleurige Creatie

 • Het verdient aanbeveling om de kinderen tijdens het feestje bij De Fleurige Creatie oude kleding en schoenen te laten dragen. De Fleurige Creatie is niet aansprakelijk voor schade en/of vlekken in de kleding of schoenen.
 • Minimaal 1 ouder/begeleider wordt verwacht bij het feestje aanwezig te zijn. Er wordt van ze verwacht dat ze meehelpen met schorten vastmaken, aanreiken van materialen enz.
 • Er kunnen maximaal 2 ouders/ begeleiders bij  het feestje aanwezig zijn en blijven.
 • Ouders/begeleiders kunnen tegen meerprijs meedoen met de creatieve activiteit.